Privātuma politika

SIA “Clariwell”, reģistrācijas numurs: 50203312371, juridiskā adrese: Ķengaraga iela 1A, Rīga, LV-1063 (turpmāk – CLARIWELL vai mēs), kā personas datu apstrādes pārzinis ar atbildību attiecas pret klientu privātumu.

Šī privātuma politika informē par privātuma praksi un personas datu apstrādes principiem saistībā ar CLARIWELL interneta vietni clariwell.com, CLARIWELL saziņas kanāliem (t.k. Facebook u.c.), kā arī CLARIWELL rīkotām aptaujām un pētījumiem. Lai sazinātos saistībā ar datu apstrādes jautājumiem, lūdzu rakstiet e-pastu uz  info@clariwell.com.

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu, piemēram: vārds uzvārds, personas kods, dzīves vietas adrese, personīgais tālruņa numurs, personīgais e-pasts, IP adrese,  saņemtie pakalpojumi, norēķinu informācija, informācija par veselību un blakusparādībām, telefoniskās, elektroniskās komunikācijas informācija un cita informācija, kas attiecināma uz fizisku personu – CLARIWELL klientu vai CLARIWELL citu aktivitāšu dalībnieku (turpmāk – Jūs vai Lietotājs).

POLITIKAS PIEMĒROŠANAS MĒRĶIS

Privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņiem.

Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz fiziskām personām jeb datu subjektiem:

 • CLARIWELL potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem klientiem un pircējiem,
 • CLARIWELL interneta vietnes un saziņas kanālu apmeklētājiem,
 • CLARIWELL organizētu aptauju un pētījumu dalībniekiem

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā vai vidē Jūs sniedzat personas datus (mūsu internetveikalā, mobilajās aplikācijās, papīra formātā vai elektroniski) un kādās sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

KĀDU INFORMĀCIJU MĒS IEGŪSTAM?

Mēs iegūstam tādus personas datus, ko Jūs mums brīvprātīgi sniedzat ar e-pasta starpniecību, aizpildot tīmeklī bāzētās veidlapas/anketas/aptaujas formas un citā tiešā saziņā ar Jums.

Ja Jūs vēlaties izmantot CLARIWELL interneta vietni un iegādāties tajā piedāvātās preces, Jums jāaizpilda, klienta informācijas veidlapa. Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Jūs apliecināt, ka esat iepazinies (-usies) un piekrītat, ka Jūsu sniegtie dati tiek izmantoti, lai mēs (kā pārdevējs) varētu pieņemt Jūsu (kā pircēja) pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Iesniedzot pasūtījumu, Jums jānorāda vārds, uzvārds, kontaktinformācija (tālrunis un e-pasts), piegādes adrese un cita informācija, kuru Jūs vēlaties sniegt. Ievadot informāciju, Jūs piekrīt, ka Jums uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Jūsu pasūtījuma apstrādi un sadarbības novērtējuma lūgumiem.

Lietotājam nav jāreģistrējas, lai citādi izmantotu interneta vietni vai piedalītos aptaujās vai pētījumos, izņemot gadījumus, kad to pieprasa konkrētās darbības raksturs, piemēram, lai saņemtu jaunumus vai balvas.

KĀ MĒS IZMANTOJAM IEGŪTOS PERSONAS DATUS?

Mēs varam izmantot iegūtos personas datus, lai:

 • apstrādātu Jūsu pasūtījumus, pretenzijas, preču atgriešanu, uzskaitīt un izpildīt maksājumus un noformētu šīm darbībām nepieciešamos dokumentus,
 • sniegtu Jums efektīvu klientu atbalstu un servisu,
 • uzlabotu klientu apkalpošanas kvalitāti un produktu piemērotību Jūsu vajadzībām,
 • iegūtu statistiskus datus par produktu efektivitāti
 • nosūtītu Jums informatīvus ziņojumus, ja esat nepārprotami piekrituši tādus saņemt,
 • lūgt atsauksmes, piedalīties aptaujās un pētījumos par precēm, pārdošanu un piegādi,
 • publicēt CLARIWELL interneta vietnē Jūsu atsauksmes, ja esat nepārprotami piekrituši šādai darbībai,
 • ievērotu normatīvo aktu prasības.

KAM MĒS VARAM NODOT JŪSU PERSONAS DATUS?

Mēs varam nodot Jūsu informāciju trešajām personām, lai ievērotu normatīvo aktu prasības, sadarbotos ar uzraudzības iestādēm, palīdzētu novērstu noziedzīgas darbības un aizsargātu mūsu, Jūsu un citu personu likumīgās tiesības.

Mēs neizpauž trešajām personām un nenododam Jūsu personas datus vai jebkādu citu informāciju par Jums apstrādei ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas Zonas, izņemot:

 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod Jūsu pasūtījuma ietvaros, lai veiktu kādu pasūtījuma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros vai nodrošinātu pakalpojumu, piemēram, lai piegādātu preci ar kurjerpastu vai pakomātu);
 • saskaņā ar Jūsu nepārprotamu un brīvprātīgu piekrišanu;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktajām personām, noteiktajos gadījumos, noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • mūsu likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi mūsu likumīgās intereses.

KĀ MĒS AIZSARGĀJAM PERSONAS DATUS?

CLARIWELL pastāvīgi nodrošina un uzlabo datu aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. CLARIWELL ir ņēmis vērā īpašos riskus, ko rada datu apstrāde, jo īpaši nejauša vai nelikumīga nosūtīto, uzglabāto vai citādi apstrādāto personas datu iznīcināšana, nozaudēšana, pārveidošana, neatļauta izpaušana vai piekļuve tiem.

Mēs izmantojam atbilstošas tehniskās un organizatoriskās prasības t.sk. ugunsmūrus, ielaušanās atkāšanas un analīzes programmatūras.

Mēs rūpīgi pārbaudām visus sadarbības partnerus, kas ar mūsu pilnvarojumu apstrādā fizisko personu datus, ka arī izvērtējam, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) spēj nodrošināt atbilstošus drošības pasākumus, lai fizisko personu datu apstrāde notiktu, atbilstoši mūsu pilnvarojumam un saistošo normatīvo aktu prasībām.

CLARIWELL veic pasākumus, lai nodrošinātu, ka jebkura persona, kas darbojas CLARIWELL pakļautībā un kam ir piekļuve personas datiem, tos neapstrādā bez CLARIWELL norādījumiem, izņemot, ja minētajai personai tas jādara saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

CLARIWELL nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Gadījumā, ja noticis personas datu aizsardzības pārkāpums un tas varētu radīt augstu risku datu subjekta tiesībām un brīvībām, kā arī nepastāv datu aizsardzības regulas 34. panta 3.punktā noteiktie izņēmumi, CLARIWELL bez nepamatotas kavēšanās paziņo datu subjektam par personas datu aizsardzības pārkāpumu.

Datu subjekta pretenziju gadījumā mēs veiksim visas nepieciešamās darbības, lai pretenziju atrisinātu savstarpēju pārrunu ceļā, bet gadījumā, ja tas neizdodas, datu subjektam vienmēr ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

CIK ILGI MĒS GLABĀJAM PERSONAS DATUS?

Mēs glabājam un apstrādājam Jūsu personas datus, kamēr pastāv viens no šiem pamatiem:

 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā mēs vai Jūs varat realizēt savas tiesiskās intereses (piemēram, iesniegt pretenzijas, iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
 • kamēr mums pastāv ārējos normatīvajos aktos noteiktais pienākums datus glabāt;
 • kamēr ir spēkā Lietotāja piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgais pamats.

Kad šeit minētie apstākļi izbeidzas, Jūsu personas dati tiek dzēsti. Ar aptauju un anketu starpniecību saņemtā informācija, ja tā satur personu identificējošus datus, tiek anonimizēta, t.i. personu identificējoša informācija tiek dzēsta.

KĀ MĒS IZMANTOJAM SĪKDATNES?

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, ko Jūsu apmeklētās mājas lapas saglabā Jūsu datorā. Tās tiek izmantotas, lai nodrošinātu mājas lapas/Interneta veikala darbību, kā arī lai sniegtu informāciju vietnes īpašniekiem.

ŠIS INTERNETA VEIKALS VAR IESTATĪT SEKOJOŠAS SĪKDATNES:

Funkcionālās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas, lai Jūs spētu pārvietoties Interneta veikalā un lietot tās funkcijas. Bez šim sīkdatnēm mēs nevaram nodrošināt Jūsu pieprasītos pakalpojumus, piemēram, preču groza funkcionalitāti.

Google Analytics sīkdatnes. Šīs sīkdatnes lieto, lai iegūtu mūsu mājas lapas apmeklējuma statistiku. Mēs lietojam šo informāciju, lai uzlabotu vietnes darbību un reklāmas pasākumus.

Mērķētas reklāmas rīku sīkdatnes. Šīs sīkdatnes lieto, lai paaugstinātu reklāmas efektivitāti un rādītu reklāmas, kas, visticamāk, Jūs interesēs visvairāk.

Trešās puses pakalpojumu sniedzēja sīkdatnes. Sīkdatnes var iestatīt šādi šajā Interneta veikalā lietotie trešo pušu pakalpojumi: Facebook, YouTube video. Dažas no šīm sīkdatnēm var tikt izmantotas, lai sekotu līdzi Jūsu darbībām citās mājas lapās, un mēs tās nevaram kontrolēt, jo šīs sīkdatnes nav iestatījis mūsu Interneta veikals.

Lai atteiktos no sīkdatņu saņemšanas, Jūs varat izmantojot privātās pārlūkošanas režīmu, kuru nodrošina lielākā daļa pārlūkprogrammu (privāts logs, inkognito logs vai InPrivate logs). Jebkādas sīkdatnes, kas tiek izveidotas, darbojoties privātās pārlūkošanas režīmā, tiek dzēstas, tiklīdz Jūs aizverat visus pārlūka logus.

Jūs varat atteikties no sīkdatnēm tās bloķējot savā interneta pārlūkā, izņemot funkcionālās sīkdatnes.

JŪSU TIESĪBAS SAISTĪBĀ AR JŪSU PERSONAS DATIEM:

Ja Jūs esat datu subjekts saskaņā ar ES VDAR (piemēram, Jūs esat ES pilsonis un sniedzat mums savus personas datus), Jums ir turpmāk minētās tiesības saistībā ar saviem personas datiem:

 • Tiesības piekļūt informācijai. Jums ir tiesības saņemt informāciju par to, kāpēc un kā tiek apstrādāti Jūsu personas dati. Jums ir tiesības bez maksas saņemt mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu kopiju plaši izmantotā elektroniskā formātā.
 • Tiesības labot. Jums ir tiesības panākt neprecīzu vai nepilnīgu personas datu labošanu vai papildināšanu bez nepamatotas kavēšanās.
 • Tiesības „tikt aizmirstam”. Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei un panākt savu personas datu dzēšanu bez nepamatotas kavēšanās, tiklīdz dati vairs nav nepieciešami, lai sniegtu Jūsu pieprasītos pakalpojumus un ievērotu normatīvo aktu prasības.
 • Tiesības ierobežot apstrādi. Jums ir tiesības panākt savu personas datu apstrādes ierobežošanu, ja Jūs iebilstat pret to un mums nav leģitīmu pamatu turpināt apstrādi, ja Jūs apstrīdat datu precizitāti, ja apstrāde ir pretlikumīga vai ja Jūs pieprasāt celt, īstenot vai aizstāvēt likumīgas prasības.
 • Tiesības iebilst. Jums ir tiesības jebkurā brīdī iebilst pret datu apstrādi, ja vien tas nav nepieciešams sabiedrības interesēs veicamam uzdevumam vai apstrādei nepastāv neapstrīdami likumīgs pamats.

Vairāk informācijas skatiet, apmeklējot ES datu aizsardzībai veltīto mājas lapu.

NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

Mums ir tiesības veikt grozījumus šajā Politikā. Ja tiek atjaunināta (aktualizēta) šī Politika, izmaiņas stājas spēkā atjauninātajā Politikā norādītajā datumā.

Lai nodrošinātu pārredzamu un godprātīgu datu apstrādi, tīmekļa vietnē vienmēr tiek publicēta jaunākā Politikas redakcija.

Jums ir pienākums iepazīties ar šo Politiku, kā arī iepazīstināt ar to ikvienu personu, kas saistīta ar Jums gadījumā, ja viņu intereses var tikt skartas personas datu apstrādes procesos. Tomēr, mēs sagaidām, ka visi personu dati, kas tiek iesniegti, neaizskar citu personu intereses.

Šī Politika tiek piemērota no 2022. gada 26.maija.