Noteikumi un nosacījumi

SIA “CLARIWELL”

Noteikumi par vietnes lietošanu, preču pasūtīšanu, apmaksu, piegādi, atgriešanu un pretenziju iesniegšanu

Spēkā sākot ar 01.01.2023.

 

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

Šie noteikumi (turpmāk tekstā – “Noteikumi”) nosaka vispārīgos CLARIWELL.COM tīmekļa vietnes, interneta veikala lietošanas un distances līguma noteikumus. Noteikumi tiek piemēroti, kad Pircējs izvēlas, pasūta un iegādājas CLARIWELL.COM interneta veikalā piedāvātās preces vai Lietotājs jebkādā citā veidā izmanto vietnes piedāvātos pakalpojumus. Iegādājoties CLARIWELL.COM vietnē preces un izmantojot tajā piedāvātos pakalpojumus, Pircējs/Lietotājs apstiprina, ka piekrīt šiem Noteikumiem.

CLARIWELL.COM interneta veikalā piedāvāto preču pārdevējs SIA “CLARIWELL”, reģistrācijas numurs: 50203312371, juridiskā adrese: Ķengaraga iela 1A, Rīga, LV-1063 (turpmāk - Pārdevējs) un persona, kas veic pasūtījumu (turpmāk - Pircējs) savstarpēji noslēdz Distances līgumu (turpmāk - Līgums) par to ka Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam un veiktajai priekšapmaksai, kas veikta interneta veikalā CLARIWELL.COM. Šie Noteikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

Pircējs šajos Noteikumos ir jebkura persona, kas iepērkas CLARIWELL.COM interneta veikalā, Lietotājs ir persona, kas izmanto citus CLARIWELL.COM tīmekļa vietnes pakalpojumus. Pircējs un Lietotājs var būt viena un tā pati persona.

Reģistrējoties CLARIWELL.COM vietnē, tai skaitā interneta veikalā, Pircējs/Lietotājs piekrīt Noteikumiem un  apstiprina, ka ievēros tos.

Gadījumos, kad Pircējs/Lietotājs nav iepazinies ar Noteikumiem vai nepiekrīt Noteikumiem vai tā daļai, viņš nedrīkst pasūtīt preces CLARIWELL.COM interneta veikalā vai izmantot citus vietnes pakalpojumus. Pretējā gadījumā tiek uzskatīts, ka Pircējs/Lietotājs ir izpildījis un bez nosacījumiem piekritis visiem Noteikumiem.

Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā, bez brīdināšanas vienpusēji grozīt, labot vai papildināt Noteikumus. Kad Pircējs iepērkas CLARIWELL.COM interneta veikalā, tiek piemēroti Pasūtījuma iesniegšanas brīdī spēkā esošie Noteikumi, tāpēc Pircējam ieteicams iepazīties ar Noteikumiem katrā iepirkšanās reizē. Noteikumu izmaiņas neietekmē iepriekš veiktos pasūtījumus un noslēgtos Līgumus.

Pārdevējs nopietnu iemeslu gadījumā var uz laiku vai pavisam pārtraukt interneta veikala darbību bez iepriekšēja brīdinājuma Pircējam/Lietotājam. Šāda rīcība neietekmē jau noslēgtos Līgumus.

Viss CLARIWELL.COM vietnes saturs, ieskaitot tekstu, dizainu, grafiskos elementus, logotipus, preču zīmes, nosaukumus, vizuālos darbus, skaņu ierakstus, kodus un citus intelektuālā īpašuma objektus, pieder SIA “CLARIWELL”. Bez atsevišķas un speciālas SIA “CLARIWELL” atļaujas tos aizliegts izmantot citiem nolūkiem, kas nav CLARIWELL.COM vietnes pārlūkošana, iepirkšanās un atsaukšanās uz vietni.


PASŪTĪŠANAS un SAMAKSAS KĀRTĪBA

Pircējs veic preču pasūtīšanu caur CLARIWELL.COM interneta veikalu (turpmāk - Interneta veikals), izvēloties pasūtāmo preču veidu un daudzumu. Preces tiek pārdotas Pircējam par cenām, kuras ir spēkā Interneta veikalā pasūtījuma veikšanas brīdī. Pārdevējs var piemērot precēm dažāda veida atlaides. Preču cenas Interneta veikalā tiek norādītas eiro, ieskaitot visus piemērojamos nodokļus.

Pirms pasūtījuma pabeigšanas, Pircējam ir iespēja izvēlēties piegādes veidu un sniegt piegādei un apmaksai nepieciešamo informāciju.

Apmaksājot preces, Pircējs bez nosacījumiem apstiprina, ka viņam ir tiesības veikt konkrēto preču iegādi.

Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci lietojot Interneta veiklā iestrādātos Paysera Checkout maksājuma rīkus:

 • Internetbankas maksājums – tā ir priekšapmaksa, izmantojot Pircēja izvēlēto internetbanku.
 • Norēķinu karšu maksājums – tā ir priekšapmaksa, izmantojot Pircēja Visa vai Mastercard sistēmas debeta vai kredīta kartes.

Apmaksas apstiprinājumu Pircējs saņem no Paysera uz Pircēja norādīto e-pasta adresi.

Pircēja banka, maksājuma iestāde vai maksājuma karšu izdevējs/operators var piemērot transakcijas vai komisijas maksu par maksājuma apstrādi.

Pasūtījuma apstiprinājums un rēķins par pirkumu atbilstoši pasūtījumam tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta un tiek nosūtīts uz Pircēja norādīto e-pasta adresi pēc apmaksas saņemšanas. Papīra rēķini pie sūtījuma netiek pievienoti. Ja pirkums ir apmaksāts, bet apstiprinājums un/vai elektroniskais rēķins par pirkumu nav saņemts vai tas ir nekorekts, Pircējs var pieprasīt Pārdevējam atkārtotu apstiprinājuma un/vai rēķina nosūtīšanu vai koriģēšanu, rakstot e-pastu uz clariwell@clariwell.com no pirkuma laikā norādītā Pircēja e-pasta.

 

PIEGĀDE

Piegādes veidi, izpildītāji un cenas Pārdevējs skaidri uzrāda vietnē CLARIWELL.COM un pirkuma noformēšanas brīdī atbilstoši Pircēja izdarītām izvēlēm par piegādes veidu un adresi. Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt piegādes cenas un noteikumus un izpildītājus.

Pārdevējs nodrošina preču nodošanu kurjeriem pēc iespējas īsākā laika, bet ne ilgāk kā 3 darba dienu laikā kopš ir saņemta apmaksa par preci, par to informējot Pircēju uz tā norādīto e-pasta adresi.

Piegādājot preces uz Pircēja izvēlēto pakomātu, Pircējam tiek nosūtīta īsziņa un/vai e-pasts ar PIN kodu, kas nepieciešams, lai atvērtu pakomāta nodalījumu un saņemtu sūtījumu. Preces uzglabāšanas laiks pakomātā ir 7 kalendārās dienas. Ja minētajā laikā pasūtījums no pakomāta netiek izņemts, tas tiek atgriezts Pārdevējam. Ja Pircējs tomēr vēlas saņemt pasūtījumu, viņam jāsazinās ar Pārdevēju un pirms atkārtotas pasūtījuma piegādes jāapmaksā pasūtījuma apstrādes papildus izmaksas.

Lai nodrošinātu preču garantēto kvalitāti īpaši zemas vai īpaši augstas vidējās temperatūras apstākļos piegādājot preces uz pakomātu,  sūtījumu no pakomāta ieteicams izņemt 2 dienu laikā.

 

CLARIWELL PASTĀVĪGO KLIENTU PROGRAMMA

Clariwell Pastāvīgo klientu programma tās dalībniekiem dod šādas priekšrocības:

 • pastāvīgu atlaidi visiem produktiem uz gadu;
 • prioritāru informāciju par jaunumiem un akcijām;
 • īpašu atlaidi visiem jaunajiem produktiem.

Dalība pastāvīgo klientu programmā

Pastāvīgiem un lojāliem klientiem Pārdevējs (tuprmāk Pastāvīgo klientu programmas sadļāā arī Clariwell) piešķir pastāvīgu atlaidi uz gadu. Atlaides lielums atkarīgs no iepriekšējā gadā CLARIWELL.COM vietnē iegādāto produktu (uztura bagātinātāju) skaita.

Iegādāto produktu (uztura bagātinātāju) skaitam atbilstošās atlaides lielums:

 • 3-4 produkti: 5%
 • 5-7 produkti: 10%
 • 8-10 produkti: 15%
 • 11 un vairāk produkti: 20%

Klienti (Pircēji), kas kvalificējas pastāvīgo klientu atlaidei, katra gada mijā saņem e-pasta informāciju par piešķirto pastāvīgo atlaidi nākamajam gadam, kas stājas spēkā līdz ar e-pasta paziņojuma izsūtīšanu un nemainās visu kalendāro gadu.

Pastāvīgā atlaide e-veikalā tiek piešķirta, identificējot Pircēju pēc telefona numura. CLARIWELL.COM e-veikala cenas tiek pārrēķinātas pirkuma noformēšanas laikā, ievadot Pircēja 8 ciparu telefona numuru. Atkarībā no Pircēja interneta pārlūka uzstādījumiem, pēdējais lietotais telefona numurs var saglabāties iepirkuma grozā.

Gadījumā, ja CLARIWELL.COM e-veikalā ir noteiktas vispārējas atlaides vienam vai vairākiem produktiem, pastāvīgā atlaide tiek piemērota tikai gadījumā, ja tā ir lielāka par e-veikala atlaidi. Atlaides netiek summētas.

Pastāvīgie klienti saņem īpašu atlaidi visiem Clariwell jaunajiem produktiem, kā arī informāciju par jaunumiem un akcijām, kas tiek nodota ar e-pastu starpniecību.

Clariwell pārskata piešķirtās pastāvīgās atlaides lielumu katru gadu – atlaides lielums var tikt mainīts atkarībā no gada laikā iegādāto produktu skaita. Par iegādātiem produktiem, kas tiek uzskaitīti pastāvīgo atlaižu lieluma noteikšanai, tiek uzskaitīti tikai faktiski gada laikā iegādāti uztura bagātinātāji, neskaitot papildu pakalpojumus, t.k. dāvanu iepakojums.

Pastāvīgo klientu programma izmantojama tikai CLARIWELL.COM e-veikalā un neattiecas uz citām pārdošanas vietnēm un vietām.

Clariwell ir tiesības mainīt Pastāvīgo klientu programmas noteikumus.

Pastāvīgā klienta telefona numura maiņa

Ja mainās Pircēja - pastāvīgā klienta telefona numurs, lai saglabātu piešķirto pastāvīgo atlaidi, pirms nākamā pirkuma veikšanas Pircējs informē Clariwell pa e-pastu info@clariwell.com, atbildot uz pēdējā pirkuma piegādes apstiprinājuma e-pastu un norādot jauno telefona numuru, ko Pircējs turpmāk lietos, noformējot pirkumus. Clariwell veiks izmaiņas pastāvīgā klienta datos, nosūtīs apstiprinājuma e-pastu un nākamajā pirkumā, norādot jauno telefona numuru, Pircējam tiks piemērota piešķirtā pastāvīgā atlaide.

Atteikšanās no dalības pastāvīgo klientu programmā

Pircējs kļūst par Pastāvīgo klientu programmas dalībnieku automātiski. Pircējs var atteikties no pastāvīgā klienta statusa un piešķirtajām atlaidēm, pārsūtot (vai atbildot uz) pēdējā pirkuma piegādes apstiprinājuma e-pastu uz info@clariwell.comun tēmā norādot “STOP pastāvīgā klienta programma”.

 

PAR ATTEIKUMA TIESĪBU IZMANTOŠANU

Pircējam ir tiesības 14 kalendāro dienu laikā atteikties no noslēgtā  Līguma, neminot iemeslu. Ja termiņa beigas iekrīt valstī oficiāli noteiktā brīvdienā, atteikuma tiesības izmantojamas līdz minētā termiņa beigu datumam sekojošajai darba dienai (ieskaitot to).

Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējam jānosūta Pārdevējam pa e-pastu: clariwell@clariwell.com vai pa pastu uz adresi: Ķengaraga iela 1A - 409, Rīga, LV-1063, Latvija atteikuma vēstuli (aizpildītu atteikuma veidlapu) kopā ar pirkumu apliecinoša dokumenta kopiju. Atteikuma vēstules veidlapu varat atrast te: Atteikuma veidlapa

Saņemto preci  neatvērtā oriģinālajā iepakojumā, piemēram, pudelītē ar nebojātu zemkorķa izolējošo membrānu, jānogādā atpakaļ Pārdevējam uz Ķengaraga iela 1A - 409, Rīga, LV-1063 ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā no dienas, kad Pircējs ir paziņojis savu lēmumu atteikties no šī Līguma. 

Lūdzu pievērst uzmanību iepakojumam - sūtījuma pakas jāpako tā, lai iepakojumā nav brīvas vietas, tādējādi nodrošinot lai produktam nav iespējas brīvi kustēties un pasargātu no iespējamības saspiesties. Visus izdevumus, kas rodas saistībā ar preces nogādāšanu atpakaļ, sedz Pircējs.

Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā, nauda tiks atgriezta Pircēja atteikuma veidlapā norādītajā norēķinu kontā ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā no atgriezto preču saņemšanas brīža.

PIRCĒJS NEVAR IZMANTOT ATTEIKUMA TIESĪBAS, JA preces tiek atgrieztas neorģinālā, bojātā vai atvērtā iepakojumā vai tiek atgrieztas citādi bojātas. Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, turēšanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot uzglabāšanas norādījumus, ja ir atvērts vai būtiski bojāts preces oriģinālais primārais vai sekundārais iepakojums (pudelīte, kastīte).

 

PRETENZIJAS IESNIEGŠANAS NOTEIKUMI

Iegādātajiem uztura bagātinātājiem tiek noteikts derīguma termiņš, kas uzdrukāts uz etiķetes. Preces kvalitātes garantija ir spēka derīguma termiņa laikā tikai, ja uztura bagātinātājs ir uzglabātas atbilstoši norādēm uz iepakojuma un ir oriģinālajā iepakojumā. Ja minētie glabāšanas norādījumi ievēroti, bet produkts atrunātajā garantijas periodā ir vai ir kļuvis vizuāli vai citādi identificējami nekvalitatīvs, tad klients var iesniegt Pretenziju. Pretenzija ir sūtāma uz elektroniskā pasta adresi clariwell@clariwell.com.

Pretenzijā obligāti norādāmā informācija:

 • Pretenzijas iesniedzēja vārds, uzvārds un kontaktinformācija
 • Pretenzijas iesniedzēja adrese un bankas konta numurs (apmierinātas pretenzijas izpildei)
 • Produkta nosaukums, partijas numurs un derīguma termiņš
 • Produktu iegādi apliecinoša dokumenta kopija, kur redzams produkta iegādes datums un iegādes vieta
 • Pretenzijas būtības skaidrojums un papildus informācija – produkta bildes, kas papildina un precīzāk atspoguļo pretenzijas skaidrojumu, cita veida identifikācija par produkta kvalitātes neatbilstību, skaidrojumi par produkta uzglabāšanas noteikumu ievērošanu.
 • Kopā ar pretenziju Pircējs var atgriezt Pārdevējam preci par, kuru ir pretenzija

Pircējs var Pretenzijā izvirzīt vienu no sekojošām prasībām (vispirms var izvirzīt vienu no pirmajām divām prasībām):

 • bez atlīdzības novērst preces neatbilstību Līgumam;
 • apmainīt preci pret tādu preci, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība Līgumam;
 • atcelt Līgumu un atmaksāt par preci samaksāto naudas summu;
 • atbilstoši samazināt preces cenu.

Pārdevējs var lūgt Pircēju atgriezt preci (ja tas nav izdarīts pretenzijas iesniegšanas laikā) ar mērķi veikt preces ekspertīzi. Ja ekspertīzes rezultāti apstiprinās, ka preces neatbilstībā Līgumam ir vainojams Pārdevējs vai viņa sadarbības partneri, Pārdevējs kompensēs visus saprātīgos izdevumus, kas radušies Pircējam saistībā ar preču atgriešanu. Pretenzijas izskatīšanas laiks nepārsniedz divas nedēļas, taču gala lēmuma pieņemšanas laiks var tikt pagarināts atkarībā no pretenzijā iesūtītās informācijas precizitātes un pilnīguma, preču atgriešanas laika  un  ekspertīzes nepieciešamības.

Ja preces neatbilstība Līgumam būtiski neietekmē Pircēja iespējas preci izmantot patēriņam, Pircējs nevar prasīt, lai Pārdevējs atceļ Līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu.

Atbilstoši noformēta pretenzija un pieprasītā papildus informācija iesniedzama SIA “CLARIWELL” nosūtot to pa pastu uz Ķengaraga iela 1A-409, Rīga, LV-1063 vai nosūtot pa elektronisko pastu uz clariwell@clariwell.com.

 

ATRUNA

Šie Noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem. Attiecībām, kas rodas uz šo Noteikumu pamata, tiek piemērotas Latvijas Republikas tiesības.

Pārdevējs nesniedz citas veselīguma norādes kā tās, kas norādītas uz CLARIWELL.COM vietnē pārdoto uztura bagātinātāju etiķetes, kur veselīguma norādes ir saskaņotas ar attiecīgajiem ES noteikumiem un apstiprinātas Latvijas Pārtikas un veterinārajā dienestā. Jebkura cita informācija CLARIWELL.COM vietnē tiek sniegta balstoties uz Pārdevēja zināšanām un zinātniskās literatūras izpētes rezultātiem, un tā neaizstāj ārsta padomu. Publicētās klientu atsauksmes un viedokļi par produktiem nav Pārdevēja viedoklis un tos nevajadzētu uzskatīt par Pārdevēja ieteikumiem.

Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, ieskaitot zaudējumus, kas radušies CLARIWELL.COM vietnes lietošanas traucējumu rezultātā, kā arī par datu zudumiem vai bojājumiem, kuri radušies Pircēja vainas dēļ vai tādu trešo personu vainas dēļ, kuras vietnē rīkojas ar Pircēja ziņu vai kurām Pircēja nolaidības dēļ ir viņa klienta profila/pieteikšanās dati CLARIWELL.COM vietnē. Pārdevējs nav atbildīgs par pieteikšanās un/vai lietošanas traucējumiem CLARIWELL.COM vietnē, kā arī par  kaitējumu, kas radies trešo pušu, kuras nav saistītas ar Pircēju, darbības vai bezdarbības dēļ, ieskaitot elektroenerģijas padeves, interneta pieejamības traucējumus un tml. Tas neierobežo Pārdevēja atbildību saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē patērētāju tiesības.