Kvalitāte un drošība

Visa SIA “Clariwell” produkcija tiek ražota Latvijā. Vārdi „Ražots Latvijā” apzīmē ne tikai ģeogrāfisko izcelsmi, bet kalpo arī kā kvalitātes apliecinājums. SIA “Clariwell” uztura bagātinātāji atbilst stingrai Latvijas un ES likumdošanai, ka arī Latvijas pārtikas un veselības aizsardzības iestāžu prasībām.

Mūsu uztura bagātinātājus izgatavo viena un tā pati ražojošā personāla komanda. Tāpēc visas ražotnes iekārtas un produkcijas ražošanas procesi atbilst stingriem noteikumiem, kurus nosaka pārtikas produktu nekaitīguma vadības sistēma (HACCP) uztura bagātinātājiem. Ražotne ir saņēmusi ISO 22000 “Pārtikas drošības vadības sistēma” sertifikātu.

Pārtikas drošība t.sk. uztura bagātinatāju nekaitīgums un iespējamais apdraudējums ir aktuāls jautājums ikvienam. Patērētājam ir jābūt pārliecinātam, ka uztura bagātinatājiem, ko tas lieto uzturā, ir droša un zināma izcelsme. Ikvienam uztura bagātinātāju apritē iesaistītam uzņēmumam ir jābūt atbildīgam par drošību un jāveic paškontroles risku izvērtēšanas priekšnoteikumus atbilstoši standartiem.

Tieši tāpēc visi ražošanas personāla pārstāvji ir apmācīti pielietot identiskas procedūras attiecībā uz kvalitāti, higiēnu un dokumentāciju, neatkarīgi no tā, kurš produkts ir ražošanas procesā. Tādējādi tiek izmantots standarts, kas nodrošina lielisku produktu kvalitāti.

Izejvielas

SIA “Clariwell” sadarbībā ar ražotāju izmanto tikai izejvielas no piegādātājiem, kas spēj nodrošināt visaugstākās prasības attiecībā uz kvalitāti. Katrai izejvielai jāatbilst noteiktām specifikācijām. Tas attiecas ne tikai uz aktīvajām sastāvdaļām, bet arī uz palīgvielām un iepakojumu. Ražotnes vadība un kvalitātes kontroles vadītājs regulāri apmeklē visus piegādātājus, no kuriem tiek iepirktas izejvielas, un personīgi veic viņu ražošanas telpu un iekārtu inspekciju.

Visas izejvielas tiek reģistrētas un piegādātas ar unikāliem partijas numuriem, lai nodrošinātu to izsekojamību visā ražošanas procesa garumā.

Pēc rūpīgas pārbaudes izejvielas un iepakošanas materiāli nonāk ražošanas cehā. Produkti, kas neatbilst prasībām, tiek atgriezti piegādātājam vai iznīcināti.

Ražošana

Lai nodrošinātu pilnīgu izsekojamību, visiem produktiem piešķir unikālu partijas numuru. Pirms ienākšanas ražošanas telpās, ražošanas procesā iesaistītais personāls speciālā ģērbtuvē uzvelk halātu, matu tīkliņu un tīrus apavus, kā arī rūpīgi nomazgā rokas.

Visās ražošanas telpās tiek nodrošināts nedaudz paaugstināts spiediens, lai aizkavētu piesārņojošu daļiņu iekļūšanu no ārpuses.

Visiem ražošanas personāla pārstāvjiem ir pienākums lietot cimdus, izpildot jebkādas darbības, kas ietver tiešu saskarsmi ar produktiem, piemēram, svēršanu un paraugu atlasīšanu.

Ražošanas procesā tiek veikta paraugu ņemšana izlases kārtā un to testēšana, kā arī gatavās produkcijas rūpīga analīze, piemēram, mikrobioloģiskā.

Ražotājs kontrolē izejvielu, starpproduktu, iepakojuma sastāvdaļu un gatavās produkcijas kvalitāti. Kontroles procedūru ietvaros kvalitātes nodaļa izvērtē preču partiju dokumentāciju, procesu kontroles rezultātus, kā arī analīžu rezultātus attiecībā uz iepriekš noteiktiem parametriem. Ja visas prasības ir izpildītas, produktus ir atļauts pārdot. Pretējā gadījumā tie tiek iznīcināti.

Pēc katra ražošanas cikla iekārtas tiek notīrītas, likvidējot visas iepriekšējā produkta pēdas. Tīrīšanas procedūra ir ļoti laikietilpīga. Vienas ierīces sagatavošana jaunajam ražošanas ciklam aizņem no 6 līdz 24 stundām.

Visu tīrīšanas procedūru efektivitāte ražošanas cehā tiek pamatīgi pārbaudīta, lai pilnīgi izslēgtu produktu piesārņošanas iespēju. Tīrīšanas process tiek kontrolēts un dokumentēts kontroles sarakstos.

 

Mēs esam pārliecināti, ka Jūs saņemiet visaugstākās kvalitātes produktu!