Mūsu stāsts

Mūsu stāsts sākās, kad satikās trīs viedie - vēlme palīdzēt cilvēkiem, pieredze un zināšanas. Mūsu stāsts nu jau ir pārtapis par reālu biznesu, tas turpinās vairākās valstīs, un katrs no mūsu stāsta viedajiem ir vienlīdz svarīgs. 

 

Zināšanas dod iespēju pieņemt zinātnē un pētījumos balstītus lēmumus. Mēs izmantojam tos jaunu un unikālu produktu radīšanā, izzinot dabas doto velšu labākās īpašības. Apvienojot dabas elementus, mēs radām zinātnē un dabā balstītus uztura bagātinātājus, kas var palīdzēt cilvēkiem dažādu saslimšanu profilaksē. 

 

Daudzu gadu garumā farmācijas biznesā gūtā pieredze ir devusi pārliecību, ka dabas spēkā balstīti risinājumi ļaus mūsu stāstam dzīvot ilgāk, kā arī pilnvērtīgāk un kvalitatīvāk palīdzēt cilvēkiem. Mūsu radīto produktu galvenās sastāvdaļas nāk no dabas – augi, vitamīni, minerālvielas un aminoskābes dabīgi iekļaujas cilvēka organismā, palīdzot cīnīties ar esošās pasaules mūžīgās steigas radītām sekām, nenodarot tam kaitējumu.

 

Mūsu stāsts rakstīts, lai to lasītu un baudītu vēl daudzus gadus, gadu desmitus, tāpēc mūsu biznesa dvēsele ir vēlme palīdzēt citiem, kas ir augstāka vai vismaz līdzvērtīga ar finanšu radītājiem. Esam pārliecināti, ka ilgtspējīga biznesa pamats mūsdienās ir labums cilvēkiem, un peļņa tam neizbēgami sekos.  

 

Mēs ticam, ka daba spēj dziedēt! Tāpēc savā stāstā un produktos esam izvēlējušies saglabāt visu dabisko – dabas vērtības un augu labākās īpašības simbiozē ar vitamīniem, minerālvielām, aminoskābēm un mūsu mīlestību uz to, ko darām!

Vīzija

Nodrošināt ikvienam vieglu un ilgtspējīgu ikdienu. 

Misija

Clariwell misija ir radīt kvalitatīvus, dabas veltēs un zinātnē balstītus, cilvēkiem un videi draudzīgus produktus, kas spēj ilgtermiņā nodrošināt veselību, labu pašsajūtu un prieku. Mēs gribam būt labākā izvēle mūsu pircējam, pievilcīgākais darba devējs un vērtīgākais sadarbības partneris.

Vērtības

Profesionalitāte

Mēs katru darbību cenšamies veikt pareizi un iegūt pareizu rezultātu

Produktu kvalitāte

Mēs pastāvīgi pārliecināmies par mūsu unikālā produkta nemainīgi augstu kvalitāti

Ilgtspējīga saimniekošana

Katra lēmuma pieņemšanā mēs izvērtējam to ietekmi uz četriem mūsu pīlāriem – klientiem, vidi, darbiniekiem un sabiedrību

Inovācijas

Izgudrot jaunu velosipēdu nav slikti, kamēr tas var būt labāks par veco

Mērķtiecība

No mazas komandas līdz biržā kotētam uzņēmumam ar produktiem visos kontinentos

Korporatīvā ilgtspēja

Mēs esam jauns uzņēmums ar izaicinošiem attīstības mērķiem uzņēmuma vērtības pieaugumā. Mēs esam pārliecināti, ka ilgtermiņa vērtību visām iesaistītajām pusēm var sniegt sabalansēta ilgtspējīga attīstība. Mēs esam izvēlējušies savus biznesa lēmumus balstīt vides, sabiedrības un finanšu ilgtspējas vērtībās. Ilgtspējīgu lēmumu pieņemšanā mēs ievērojam četrus pīlārus visā vērtību ķēdē:

Patērētājs

Produkta ietekmes vērtības maksimizēšana, pārbaudīti augsta kvalitāte, dabas izcelsmes sastāvdaļas

Darbinieki

Ģimenes un biznesa dzīves līdzsvars, mentālā labklājība, procesu digitalizācija un optimizācija

Vide

Iepakojums, piegādes ķēdes, piegādātāju vides politikas, energoefektivitāte

Sabiedrība

Veselīga dzīvesveida un cirkulārās ekonomikas atbalstīšana, pētniecība un inovācijas

Mēs lepojamies, ka varam Jums piedāvāt Latvijā radītus un ražotus, augstas kvalitātes produktus!